Geschiedenis

Gent is een stad met een rijke geschiedenis en ook Hostel Uppelink deelt hierin...


Beroemde gasten

Erasmus van Rotterdam

Erasmus van Rotterdam

Desiderius Erasmus werd rond 1467 geboren als Geert Geerts (of Geertszoon). Hij was een onwettig kind: zijn vader was een priester uit Gouda en zijn moeder diens huishoudster. Beiden stierven op jonge leeftijd. De jonge Erasmus kwam onder voogdij te staan in het klooster Steyn bij Gouda. Daar heeft hij de kans gekregen om veel te lezen en zich intellectueel te ontwikkelen. Later studeerde hij in het buitenland (Parijs, Leuven en Italië) en werkte zich op van priester tot doctor in de theologie.

Erasmus was zeer lovend over Gent. Hij was een regelmatige bezoeker van de stad en had er verschillende vrienden, waaronder Robert De Keysere. De Keysere bezat zowel een drukkerij  van humanistische werken als een Latijnse school. Deze laatste bevond zich in de ‘Lintworm’ (het huidige hostel Uppelink). Erasmus bezocht deze school en was vol lof over het onderwijs dat er werd gegeven, ondanks de kritieken van anderen.

Het Erasmus uitwisselingsprogramma voor studenten werd naar deze filosoof vernoemd.


Filip II

Filip II

Filip II was koning van Spanje, Napels, Sicilië, de Habsburgse Nederlanden en Portugal. Hij was de enige zoon van keizer Karel V (als Karel I koning van Spanje) en Isabella van Portugal en heerste over het grootste koloniale rijk in de 16de eeuw. Daardoor had hij veel geld ter beschikking voor de strijd tegen de islamitische Ottomanen en voor zijn deelname aan de Europese godsdienstoorlogen.

In de Nederlanden (daartoe behoorde ook Vlaanderen) deden zich opstanden voor als reactie op de hoge belastingdruk, de inbreuken op de traditionele bevoegdheden van de gewesten en de al uit de tijd van Karel V daterende anti-ketterse ‘plakkaten’ (ordonnanties). Het hoogtepunt van deze opstanden was de Beeldenstorm (1566). Dat  is de vernieling op grote schaal, door protestanten, van katholieke heiligenbeelden, religieuze kunst en liturgische gebruiksvoorwerpen. Daarop stuurde Filips II de geduchte hertog van Alva naar de Nederlanden om orde op zaken te stellen. Tegen het keiharde optreden van Alva brak al spoedig fel protest uit. De graven Egmond en Hoorne, twee van de voornaamste edelen, werden onthoofd op de markt in Brussel. Willem van Oranje ontsnapte maar net op tijd naar Duitsland, net als vele andere edelen.

De koning was eerder te gast geweest bij de graaf van Egmond in Gent. Hij verbleef toen met zijn gevolg in het ‘Hof van Fiennes’ en de ‘Lintworm’ (het huidige hostel).


Graaf van Egmond

Graaf van Egmond

Lamoraal van Egmond was een opperbevelhebber van de Spaanse troepen in de Nederlanden, waarvan het hoofdkwartier in Gent gelegen was. Hij was tevens Gouveneur van Vlaanderen en van Artois. De graaf van Egmond bezat een residentie in Gent, het “Hof van Fiennes” of “Hof van Gruuthuuse” genoemd, dat zeer dicht gelegen was bij het toenmalige steen “Lintworm” (huidige hostel Uppelink).  

In de hoedanigheid van Gouveneur ontving hij in 1556 en 1559, de nieuwe koning  van Spanje, Filips II, te Gent. Filips II had een gevolg van meer dan 400 man mee. De residente van Egmond, het Hof van Fiennes, was te klein om iedereen te kunnen ontvangen. Daarom huurde de graaf tijdelijk, de aanpalende gebouwen, o.a. de Lintworm, om er al de Hovelingen deftig te kunnen herbergen.×